במרץ 2019 קיימה עמותת מנטור לחיים כנס למנטורים של העמותה בנושא ״אתגרים והתמודדויות בתהליך המנטורינג״.
בכנס רב המשתתפים נכחו מנטורים של העמותה, רכזים, מנהלי מרחב ומטה העמותה.

בכנס הוצגו תהליכי עבודה מרכזיים
וניתנו כלים להתמודדויות בתהליך המנטורינג וכמובן התאפשרה פלטפורמה למפגש וחיזוק הקשר בין המנטורים