מסע חיילים בודדים לפיתוח תחושת מסוגלות וחיזוק הציונות והשייכות למדינת ישראל.

פרטים בקרוב.