פגישת מנטורים

ישיבת רכזים תתקיים ביום ראשון, 9.2, לעדכונים וגיבוש תכניות לרבעון הבא